Cirkulaciono ulje

Velocite No.


Viskoziteti: VG 2, 5, 10, 22 (po ISO standardizaciji)

Niži viskoziteti se koriste za podmazivanje ležajeva vretena mašina i alata koji rade velikom brzinom.
Viši viskoziteti se koriste za podmazivanje lako opterećenih zupčastih prenosnika i reduktora koji nisu izloženi eksternim udarnim opterećenjima.
Odlikuje ih dobra otpornost na oksidaciju i promenu temperature. Veoma su otporna na stvaranje pene, lako izdvajaju vazduh i karakteriše ih trenutno izdvajanje iz vode.

Pakovanje: 20 lit, 208 lit

Proizvođač: ExxonMobil, USA