Masti

FOR 2 MSF

ISO L-XCCHB 2
DIN 51 502:KPF 2K -30
DSRPS B.H3.666

Litijumska mast sa MoS₂ (grafitna mast)

Primenjuje se za podmazivanje opterećenih kliznih i valjkastih ležajeva, kliznih staza, zglobova, navojnih vretena, zupčastih spojnica i drugih mazivih sklopova koji rade u uslovima visokih i udarnih opterećenja u svim industrijskim granama.

Osnova: Li-sapun, mineralno ulje, molibdendisulfid, čvrsti mazivi dodaci

Temperaturni interval primene: -30ºC do +130ºC

Konzistencija NLGI: 2

Pakovanje: 0.4kg, 0.8 kg, 4kg, 20kg, 180kg

Proizvođač: Fabrika maziva – FAM, Kruševac