Odmašćivači

Famin

FAM FSP 23272

Sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na bazi rastvarača

Upotrebljava se za brzo i kvalitetno čišćenje spoljnih površina svih vrsta motora sa unutrašnjim sagorevanjem, mašinskih sklopova, delova, alata i mašina od uljnih i drugih nečistoća, kao i za dekonzervaciju novih mašina, automobila i delova. Kod lakših zaprljanja može se primeniti i kao 50%-na emulzija.

Ne deluje štetno na lak, boju, gumu i zaptivni materijal.

Pakovanje: 20 lit, 175 kg

Proizvođač: Fabrika maziva – FAM, Kruševac