Najčešći problemi

Korozija
Lepljenje

Promena boje emulzije
Pojava bakterija i neprijatnog mirisa“Bor ulje”, odnosno mlečna emulzija, veoma je podložno bakterijama (neprijatnom mirisu).

Sintetički rastvori su otporni na bakterije i ne mogu da se “ukvare” jer sadrže jake antibaktericide. U svom sastavu nemaju jedinjenja koja su lako kvarljiva. Ukoliko se sintetički rastvor “ukvari” uzrok je mineralno jedinjenje u njemu, odnosno došlo je do mešanja sa mineralnim uljem iz mašine ili je u sintetički rastvor upalo organsko jedinjenje.

Polusintetički rastvori su takođe otporni na bakterije. Vazi isto pravilo kao i za sinteticke rastvore.


Efikasno sredstvo protiv bakterija je MOL Netsol SC.

Najčešće greške

Nikada vodu u koncentrat.

Prilikom namešavanja emulzije uvek dodajte koncentrat u vodu. Tako ćete dobiti kvalitetni rastvor pri čemu će se koncentat brže i efikasnije rastvoriti i vezati za vodu.

Nikada čist koncentrat i nikada samo vodu.

U postojeću emulziju uvek dodajte rastvore bez obzira da li treba da povećate ili smanjite koncentraciju jer će se emulzija i rastvori tako brže i lakše sjediniti, a potom će izmerena koncentracija biti preciznije utvrđena.