Čista ulja za rezanje

SG 32 N EKO

ISO-L-MHE
SRPS B.H3.526
FAM IS 03 052

Neaktivno rezno ulje mineralne osnove.

Koristi se za hlađenje i podmazivanje pri obradi teško obradivih čelika, obojenih metala i njihovih legura. Odličan je za obradu zupčanika, ožljebljenih vratila i navojnih vretena, glodanjem i brušenjem.

Viskoznost na 40 ºC (mm²/s): 32

Pakovanje: 20 lit, 180 kg

Proizvođač: Fabrika maziva – FAM, Kruševac