Polusintetička sredstva za hlađenje

Bisol 200

ISO-L-MAF
SRPS B.H3.536
FAM IS 03 809

Polusintetički koncentrat za hlađenje pri obradi metala.

Koristi se prilikom svih vrsta obrade metala rezanjem, posebno u pogonima sa centralnim sistemima.

Izgled emulzije: poluprovidan rastvor

Preporučena koncentracija: 3 - 4 %, u zavisnosti od vrste obrade

Indeks refrakcije: 1.10

Pakovanje: 20 lit, 180 kg

Proizvođač: Fabrika maziva – FAM, Kruševac