Polusintetička sredstva za hlađenje

Emolin 120

EMAG

Biostabilno polusintetičko sredstvo za hlađenje pri obradi metala.

Primenjuje se kod mašinske obrade čelika, livenog gvožđa i lakih obojenih metala. Ima dobre osobine hlađenja i ispiranja, odlične antikorozivne karakteristike i nisku penušavnost. Odlično se meša sa vodom i otporan je na biološku infekciju.

Izgled emulzije: poluprovidan rastvor

Preporučena koncentracija: 3 - 10 %, u zavisnosti od vrste obrade

Indeks refrakcije: 1.1

Pakovanje: 10 lit, 180 kg

Proizvođač: MOL-LUB Ltd., Mađarska