Polusintetička sredstva za hlađenje

Sintasol PSA

ISO 6743/7
L - MAF

Polusintetičko emulgirajuće sredstvo za hlađenje pri obradi metala.

Sa vodom gradi stabilnu poluprovidnu emulziju. Ne sadrži nitrate i nitrite. Ima veliku moć kvašenja obrađivane površine sa dobrim efektom hlađenja i daje dobru antikorozivnu zaštitu. Uspešno se primenjuje u pojedinačnim i centralnim sistemima.

Izgled emulzije: poluprovidan rastvor

Preporučena koncentracija: 3 - 10 %, u zavisnosti od vrste obrade

Pakovanje: 10 lit, 60 lit, 200 kg

Proizvođač: Rafinerija Modriča, Modriča